2014, ജനുവരി 12, ഞായറാഴ്‌ച

MICR vs KICR Samvatha Vyavastha12/1/14 നു നബിദിനം  എന്ന വിഷയത്തില്‍ micr  ഉം  kicr ഉം തമ്മില്‍ നടന്ന സംവാത വ്യവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ